Toolkit Veerkrachtige Teams

 35,00

Toolkit waarmee je als team snel en zelfstandig inzichtelijk krijgt hoe veerkrachtig het team en elk individu afzonderlijk op dit moment is, en je handvatten krijgt voort begeleiding en gespreksvoering.

Artikelnummer: Toolkit voor teams Categorie:

 

 

 

Toolkit Veerkrachtige Teams

 

 

 

 

Toolkit

Veerkrachtige

Teams

€35

Ontwikkeld voor teams, teamleden, leidinggevenden, hr, coaches en trainers.

Met deze toolkit breng je snel en eenvoudig in kaart hoe veerkrachtig het team momenteel is en ontdek je aan de hand van verdiepingsvragen wat er nodig is om het volledige teampotentieel aan te spreken. De verdiepingsvragen zijn ontwikkeld om anders naar situaties te kijken, het niet gevoerde gesprek te faciliteren en concrete afspraken te maken.

De teamscan kan periodiek worden ingevuld om zo zicht te houden op de ontwikkeling van het team en de gewenste sturing te kunnen blijven geven. De teamscan bevat 6 pijlers: focus, verbinding, motivatie, veiligheid, mindset en bewustzijn. Ervaring leert dat er vaak 1 of 2 pijlers worden uitgekozen om te verdiepen. Indien gewenst kan de Veerkracht Academy deze sessies faciliteren, maar teams kunnen er ook zelfstandig mee aan de slag.

Het unieke van deze team toolkit is dat er ook op het individu afzonderlijk kan worden ingezoomd. Een individuele veerkracht scan maakt inzichtelijk hoe veerkrachtig het individuele teamlid is. Aan de hand van verdiepingsvragen kan een leidinggevende, of kunnen teamleden onderling elkaar begeleiden. Een proces van verbinding, verdieping en bewustwording dat bijdraagt aan het welbevinden en het benutten van het potentieel van het individu.

Veranderkrachtig

In veel bedrijven neemt de snelheid en de prestatiedruk toe en wordt er sterk gefocust op korte termijn resultaten. Deze ‘quick fix’ lijkt vooral uit te hollen, doordat er onvoldoende tijd wordt genomen om werkelijk van situaties te leren en motivatie neemt af door weinig verdiepende interactie en het ervaren van te weinig regie.

Een veerkrachtig team is ‘veranderkrachtig’ en streeft naar een optimale balans tussen energie en spanning. Teveel spanning put uit en maakt onveilig, te weinig spanning is niet voedend en beperkt groei en vooruitgang. 

Veerkrachtige teams hebben reëele verwachtingen, zijn bewust, nemen verantwoordelijkheid en benutten zowel kansen en mogelijkheden als tegenslagen en uitdagingen om hun doel te bereiken. 

BONUS:

Bij aankoop van deze toolkit ontvang je ook een digitaal te downloaden hand-out die je kunt gebruiken ter ondersteuning van teamsessies. Met name handig voor teamsessies met meer dan 6 personen.