Veerkracht 7-weekse

 

InCharge programma

 

 

 

5 sessies van 3 uur
Vanaf €995 excl. btw
per deelnemer

Belangrijker dan ooit is het om uit de rat-race te stappen en de regie terug te nemen over jouw (werk)leven. Om te stoppen met ‘altijd aan staan’, je overspoeld voelen door een overdaad aan prikkels, mogelijkheden en snelheid. Gezondheidsrisico’s en uitval in deze tijd zijn te wijden aan chronische stress, een verstoorde werk/privé balans en te weinig tijd voor herstel.

Hoe we ook, in deze wereld van snelheid, afleiding en overvloed, neigen te grijpen naar controle, vraagt het leven van je om leiding te nemen over je binnenwereld. Het InCharge programma leert je de wijsheid van gedachten, gevoelens en je lichaam aan te spreken. Hierdoor ontwikkel je een sterk innerlijk kompas, kan je de teugels weer in handen nemen, geaard blijven (ook onder moeilijke omstandigheden), leer je effectief omgaan met stress, kan je focus aanbrengen en in verbinding blijven met jezelf en de mensen om je heen.

Wat kun je verwachten?

 • 5 bijeenkomsten van 3 uur (incompany)
 • Diepgaande inhoud die praktisch en concreet gemaakt wordt en gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk
 • Ondersteund door online leeromgeving
 • Concrete en praktische toolkit met oefeningen
 • Ondersteunende video & audio
 • Persoonlijke aandacht
 • Achtergrond informatie, wetenschap en extra inspiratie
 • Senior facilitators
 • Indien gewenst is aanvullend 1-1 begeleiding mogelijk

Resultaten

 • Je kunt beter omgaan met stress, werkdruk en tegenslag.
 • Je (h)erkent en doorbreekt de patronen die jouw persoonlijke kracht versterken of ondermijnen
 • Je hebt tools in handen om bewuste en authentieke keuzes te maken
 • Je weet hoe je gedoseerd en met gerichte aandacht actief kunt zijn en zorg kan dragen voor je energie
 • Je hebt een persoonlijk actie plan ontwikkeld voor momenten dat je in oude valkuilen dreigt te vallen

Programma elementen

 • Begin- en eindmeting
 • Inzicht in (de kracht van) je gedachten en overtuigingen
 • Betekenisgeving: waarneming versus interpretaties
 • Aandachttraining
 • Emoties als richtingaangever
 • Lichaamsbewustzijn
 • De oorzaak van stress en leren effectief om te gaan met stressvolle situaties
 • Adem- en ontspanningsoefeningen
 • Verbinding tussen lichaam en geest
 • Helder zicht op je waarden en het formuleren van betekenisvolle doelen
 • Het ontwikkelen van positieve gewoonten

Meer regie over je eigen M2

Het InCharge programma

is o.a. gebaseerd op:

 

 • Emotionele intelligentie
 • Positieve Psychologie
 • Neurowetenschappen
 • The Work van Byron Katie
 • Mindfulness
 • Psychologie van het Lichaam
 • De EmotieCoach Methode
 • Geweldloze Communicatie
 • Ontspanningstechnieken & Ademwerk

 

Wat is Veerkracht

Veerkracht gaat over opmerkzaam zijn voor signalen, je aandacht in het NU houden, je eigen grenzen opmerken en daar naar handelen. Belangrijk hierbij is dat je gedachten, emoties en fysieke signalen onder ogen kunt zien en gerichte aandacht hebt voor wat je doet. Je gaat ervaren dat de stress en druk die je ervaart voortkomt uit de betekenis die je (vaak onbewust) geeft aan situaties en dat weerstand voortkomt uit controle- en angst gedachten. Als je dit herkent heb je de sleutel in handen om met een frisse blik situaties tegemoet te treden en te handelen in lijn met je waarden, normen en doelen.

“Bij de start van het In Charge programma had ik een aantal (leer)doelen geformuleerd. Maar gedurende de bijeenkomsten vorderden, kwam ik tot de ontdekking in welk patroon ik verwikkeld was en waar ik echt behoefte aan had/aan wilde werken. Hierdoor zijn mijn doelen veranderd. Dit is gekomen door de verschillende middelen/onderwerpen die zijn aangeboden tijdens de workshops.

Maar vooral ook door de werkwijze die Bente en Edith hanteren, in een open sfeer die op vertrouwen en eigen kracht gebaseerd is. Daarnaast bieden zij verschillende tools aan om te werken aan de doelen. Omdat ik van mijzelf graag meteen verandering wil zien, was dat ook mijn doelstelling voor de zeven weken. Edith en Bente hebben mij laten inzien dat enkel het opmerken van bepaald gedrag/patroon de eerste stap is.

Opmerkzaam zijn probeer ik nu dagelijks toe te passen, momenten in de dag in te bouwen. Dat geeft mij inzicht waardoor ik langzaam veranderingen kan doorvoeren. De tools die ik geleerd heb, bieden daarbij ondersteuning. Mijn dagelijks leven is hectisch met veel stressmomenten en door die momenten op te merken en mijzelf weer terug te halen naar het hier en nu, bouw ik rust momenten in voor mijzelf. Dat heeft mij zoveel meer rust gegeven.”

“Ik heb dit programma als verhelderend en praktisch ingericht ervaren. Door de concrete formulering van de vragen en opdrachten heeft het mij doen inzien dat ik als ik werkelijk iets wilde veranderen ik daar ook daadkracht aan toe moest voegen. Het heeft geresulteerd in bezinning en daar een vervolg aan geven, door minder te gaan werken, meer rust momenten in te bouwen en mezelf in lastige situaties de juiste vragen te stellen. Daar ben ik heel erg blij mee!”
“Ik had mij opgegeven voor dit programma omdat ik erg zoekende was, naar waar ik sta, wat ik ECHT belangrijk vind en wil, en hoe ik mij weer energiek, sterk en vol zelfvertrouwen kon voelen. Door tijdens het In Charge Programma stapje voor stapje te kijken naar verschillende facetten van waaruit we handelen, en deze op jezelf toe te passen werd mij eindelijk duidelijk waardoor ik mij zo vaak gestrest voelde.

Na deze training weet ik waar ik nog aan kan werken en hoe ik dat kan doen. Maar vooral hoe ik bewust blijf van mijn behoeften, waarden, grenzen, lichaam en gedachten. Hoe ik authentieke keuzes kan maken en de regie over mijn dag en welbevinden weer kan terugpakken.”

Wil je meer weten over ons aanbod en begeleiding? Neem contact op via onderstaand formulier of mail ons op info@veerkrachtacademy.com