Veerkracht 7-weekse

 

Veerkrachtige Teams

 

 

 

Teamontwikkeling

Vanaf 1 dagdeel

In veel bedrijven neemt de snelheid en de prestatiedruk toe en wordt er sterk gefocust op korte termijn resultaten. Deze ‘quick fix’ lijkt vooral uit te hollen, doordat er geen tijd wordt genomen om werkelijk van situaties te leren en motivatie neemt af door weinig verdiepende interactie en het ervaren van onvoldoende regie.

Een veerkrachtig team is veranderkrachtig en streeft naar een optimale balans in energie en spanning. Teveel spanning put uit en maakt onveilig, te weinig spanning is niet voedend en beperkt groei en vooruitgang. 

Veerkrachtige mensen en teams hebben reëele verwachtingen, zijn zelfbewust, nemen verantwoordelijkheid en werken samen met alles wat zich aandient om hun doel te bereiken. Zowel kansen en mogelijkheden áls tegenslagen en uitdagingen.

THEMATIEK TEAMTRAJECT

Veiligheid & Vertrouwen

Communicatie & Samenwerken 

Teambuilding 

Veranderkracht & flexibiliteit

Visie, missie, waarden & identiteit

Stress & energiemanagement 

 

MAATWERK

Teamtrajecten zijn altijd maatwerk. Wil je in gesprek over de ontwikkelingsmogelijkheden voor jouw team? Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.

 

VRAGEN VAN ONZE KLANTEN

‘We willen onze teams uitrusten met skills om het tempo en de uitdagingen aan te blijven kunnen’

‘We willen een helder kompas om onze veerkracht aan te toetsen’

‘We willen elkaars gedrag beter snappen, zodat we effectiever kunnen samenwerken’

‘We willen ons team uitrusten met skills die nodig zijn om de komende verandering goed door te komen en te begeleiden’

‘We willen een leuke en inspirerende dag; elkaar beter leren kennen!’

‘We willen een volgende stap zetten in communicatie. We praten over elkaar en niet genoeg met elkaar’

‘We willen als team onze visie en daar aan gekoppelde waarden uitwerken’

VEERKRACHTIGE TEAMS

6 PIJLERS

FOCUS

Visie, missie, processen

VERBINDING

Communicatie, empathie, zorg voor elkaar 

MOTIVATIE

Kwaliteiten, drive, energiegevers en -nemers

VEILIGHEID

Integriteit, ongeschreven regels, cultuur

MINDSET

Betekenisgeving, groei, innovatie

BEWUSTZIJN

Reflectie, zelfkennis, regie

Toolkit Veerkrachtige Teams

Werk snel en zelfstandig aan een veerkrachtig & ‘veranderkrachtig’ team aan de hand van de team koolkit. Bestaande uit een teamscan, kaartenset, scoreformulieren en verdiepingsvragen.

€35,-

Wil je meer weten over ons aanbod en begeleiding? Neem contact op via onderstaand formulier of mail ons op info@veerkrachtacademy.com